menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 23.04.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki…

Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta – numer NIP, REGON

Raport bieżący nr 18/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 19.04.2018r., dotyczącego rejestracji połączenie ATLANTIS S.A. _Spółka Przejmująca_ z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost _Spółka Przejmowana_ oraz przyjęcia przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej _SE_, Emitent informuje,iż w dniu 24.04.2018r powziął…

Połączenie Emitenta – ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 16/2018 Zarząd ATLANTIS SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2018 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Damf…