menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 33/2018 Zarząd Atlantis S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OU z siedzibą w Tallinnie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r do Spółki wpłynęły trzy powiadomienia o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_ATS_kupno MAR_Patro_Invest_OU_ATS_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._ATS_zbycie…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2018 r., Rada Nadzorcza w dniu 18.06.2018 r. na posiedzeniu postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący…

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku, w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2018 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w obecnym składzie. Ponadto Zarząd ATLANTIS SE w Płocku…

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 29/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2018 r., postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej: – Panią Małgorzatę Patrowicz – Panią Martynę Patrowicz – Pana Damiana Patrowicz Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 5 osobowy skład Rady…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r. Załącznik ATLANTIS_SE_WZA_18062018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2018r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OU Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 14.246.348 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.246.348 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 56,99…