menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 18.06.2018r…

Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2017 i 52/2017 z dnia 29.12.2017r. oraz raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii A o wartości nominalnej…

Wcześniejsza spłata umowy pożyczki oraz wcześniejsza częściowa spłata umowy pożyczki przez pożyczkobiorców

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018 r. Spółka otrzymała środki pieniężne tytułem wcześniejszej spłaty udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych o których mowa w przywołanym wyżej raporcie bieżącym. Emitent informuje,…