menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 51/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.11.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: 30.11.2018_MAR_-Atlantis_SE_kupno Podstawa prawna Art.…

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 50/2018 Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które było kontynuowane po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę o ogłoszeniu przerwy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 49/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: 23.11.2018_MAR_-Atlantis_SE_kupno Podstawa prawna Art.…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 48/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Załączniki: ATS_SE_WZA_19112018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę:…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 47/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.11.2018r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OU Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 14.775.406 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.775.406 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 59,10…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 46/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: 19.11.2018_MAR_-Atlantis_SE_kupno Podstawa prawna Art.…

Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku

Raport bieżący nr 45/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.11.2018r. do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 k.s.h. zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku. Proponowane projekty uchwał dotyczą…