menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 60/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.12.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: 21.12.2018_MAR_-Atlantis_SE_kupno Podstawa prawna Art.…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 59/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że związku z trwającą procedurą przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz w nawiązaniu do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19.11.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 19.12.2018r Pełnomocnik Emitenta złożył stosowną dokumentację w Kancelarii Notarialnej w Tallinnie ,…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 58/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14.12.2018r. informuje, że w dniu 19.12.2018r. pomiędzy Emitentem oraz spółką ELKOP S.A. w Płocku _KRS 0000176582_ zawarta została umowa przewłaszczenia nieruchomości Spółki celem zabezpieczenia roszczeń ELKOP S.A. wynikających z Umowy pożyczki z…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 57/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.12.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: 17.12.2018_MAR_-Atlantis_SE_kupno Podstawa prawna Art.…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 56/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000512607_ jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 35.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej oraz udzielenie zabezpieczenia na majątku Spółki

Raport bieżący nr 55/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP S.A. w Płocku _KRS 0000176582_ jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 36.900.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w…