menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation (the MAR)

Raport bieżący nr 8/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 29.01.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. Dates for filing periodic financial reports in 2019.

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_. Jednostkowy raport za III kwartał…

Powołanie Prezesa Zarządu. Appointment of the Chairman of the Management Board

Raport bieżący nr 5/2019 ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 16.01.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Damiana Patrowicz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 3 letnią kadencję. Poniżej Emitent przekazuje notę biograficzną Pana Damiana Patrowicz. Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 4/2019 Emitent ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Damiana Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2019 roku. Powód rezygnacji nie został wskazany. Emitent dziękuje Panu Damianowi Patrowicz…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta.Resignation from function held in the Management Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki Atlantis S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2019r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2019r złożyła rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Anna Kajkowska . Jednocześnie Emitent informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym powołany zostanie…

Rejestracja przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 02.01.2019r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii stosownie do postanowień Planu przeniesienia z dnia 24.04.2018r. opublikowanego raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r., 35/2018…