menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.

Raport bieżący nr 32/2019 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019-2020 _6 miesięcy 2019 roku_ publikacja nastąpi w dniu 30.09.2019…

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2019 roku The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 23 July 2019

Raport bieżący nr 31/2019 Zarząd Spółki Atlantis SE informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 23.07.2019 roku komunikat informujący, iż zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 386/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę ATLANTIS SE raportu rocznego za…