menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.

Raport bieżący nr 35/2019 Zarząd ATLANTIS SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu przesyłamy załącznik z w/w plikiem.…