menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 7/2020 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 23.07.2019 roku , informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin publikacji…

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku.Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd ATLANTIS SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował raportem bieżącym nr…