menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 7.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 7/12/2020.)

Raport bieżący nr 10/2020 Podstawa prawna: Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 grudnia 2020 r. Oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym…