menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o zwołaniu NWZA ATLANTIS SE – Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych. Notice on Calling an EGM of Shareholders of ATLANTIS SE. The beginning of the share buyback program.

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.02.2021 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.01.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.12.2020 roku. W związku z powyższym aktualne brzmienie…

Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2019 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 -171 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 249 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of half-yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 02.11.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu…

Informacja dla akcjonariuszy w sprawie darmowej emisji akcji (bonuss issue). Information for shareholders on the bonus issue of shares

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Atlantis SE informuje, iż podjął decyzję o nieskładaniu wniosku do Zarządu GPW S.A. o przedłużenie zawieszenia notowań Emitenta. Uprzednio składane przez Zarząd wnioski o zawieszenie notowań były podyktowane faktem przeprowadzania przez Spółkę darmowej emisji akcji, przy proporcjonalnym przydziale ich dla akcjonariuszy Emitenta. Z tego względu,…