menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Raport bieżący nr 14/2021 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 30.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym…