menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.08.2011 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Akcjonariusz: FOGUT Holdings Limited, Larnaka, Cypr
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 26.880.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 26.880.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 21,33%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %