menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu okresowego za rok 2015

Raport bieżący nr 13/2016

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Przedmiotem korekty jest uzupełnienie informacji w zakresie wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów zarządzających i nadzorujących Emitenta dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących osobno.

Załączniki: