menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 8/2016 z dnia 30.03.2016 r. informuje, że w dniu 29.04.2016 r. Emitent powziął wiedzę na podstawie aktualnego odpisu KRS o ujawnieniu przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS w dniu 29.04.2016 roku w rejestrze Spółki wzmianki o uchwałach o podziale Emitenta.