menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 05.05.2016r. w prasie oraz na stronie internetowej Emitenta ukaże się drugie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, która aktualnie pozostaje własnością Emitenta z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonego przez Spółkę Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, że w ramach zorganizowanego przez Emitenta pierwszego przetargu ogłoszonego w dniu 18.04.2016r. na sprzedaż nieruchomości w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 nie została zgłoszona żadna oferta. O ogłoszeniu pierwszego przetargu Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 19.04.2016r.

Emitent informuje, że nieruchomość będąca przedmiotem ogłoszenia o przetargu na sprzedaż została przewłaszczona na Emitenta tytułem zabezpieczenia Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 29.10.2013r., która została zmieniona Aneksem z dnia 19.02.2015r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 20.02.2015r. oraz która wypowiedziana została przez Emitenta w dniu 26.06.2015r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2015 z dnia 26.06.2015r.

Zdaniem Emitenta szacowana wartość nieruchomości przewyższa wartość udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.

Emitent wyjaśnia, że publikacja przez Emitenta kolejnego ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowi element realizacji przysługującego Emitentowi zabezpieczenia zwrotu kwoty pożyczki z Umowy z dnia 28.10.2013r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna kwota zadłużenia spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku z tytułu Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. wraz z odsetkami wobec Emitenta wynosi ok. 29.700 tys. zł.