menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 11/2016 z dnia 19.04.2016r., nr 17/2016 z dnia 04.05.2016r. oraz nr 19/2016 z dnia 30.05.2016r., informuje o bezskutecznym upływie terminu zgłaszania ofert w ramach trzeciego ogłoszonego przez Emitenta przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, która aktualnie pozostaje własnością Emitenta z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonego przez Spółkę Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, że nieruchomość będąca przedmiotem ogłoszenia o przetargu na sprzedaż została przewłaszczona na Emitenta tytułem zabezpieczenia Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 29.10.2013r., która została zmieniona Aneksem z dnia 19.02.2015r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 20.02.2015r. oraz która wypowiedziana została przez Emitenta w dniu 26.06.2015r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2015 z dnia 26.06.2015r.

Emitent zamierza podjąć dalsze kroki w celu zaspokojenia swojej wierzytelności przysługującej wobec spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. z tytułu Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. Zarząd będzie na bieżąco informował o podejmowanych działaniach.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna kwota zadłużenia spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku z tytułu Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. wraz z odsetkami wobec Emitenta wynosi ok. 29.700 tys. zł.