menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Marianny Patrowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. Rezygnacja Pani Marianny Patrowicz została złożona ze skutkiem na dzień 20 września 2017 r.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.
Jednocześnie Zarząd ATLANTIS S.A. składa podziękowania dla Pani Marianny Patrowicz za współpracę oraz wkład jaki włożyła w rozwój Spółki w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu