menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu