menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27.04.2017r.,

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.507.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.507.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 53,04 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu