menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Pani Anny Kajkowskiej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję od dnia 27.04.2017 roku.
Poniżej Emitent przekazuje notę biograficzną Pani Anny Kajkowskiej
Prezes Zarządu Atlantis SA. ukończyła studia na Wydziale Administracji, kierunek Administracja w SWPW w Płocku ; Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzane Przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; ukończyła Zarządzanie Wiedzą w przedsiębiorstwie w Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej; Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie kierunek systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich, audytorskich. Od 2007 roku związana z rynkiem kapitałowym .Od 2009 roku jest członkinią Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2012-2013 oraz od 2015 roku członkini Bizness Centre Club. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Resbud S.A działającej w branży nieruchomości oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych w Warszawie.
Pani Anna Kajkowska sprawuje jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki IQ Partners S.A. w Warszawie oraz Członka Rady Nadzorczej spółki Investment Friends S.A. w Płocku.
Spółki RESBUD S.A. oraz IQ Partners S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta , działalność Spółki Investment Friends S.A może być uznawana za konkurencyjną wobec Emitenta.
Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z treścią art. 380 k.s.h., wyraziła zgodę na pełnienie funkcji przez Panią Annę Kajkowską w Radzie Nadzorczej Investment Friends S.A. wyrażając przekonanie, że pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej tego podmiotu będzie miało korzystny wpływ na działalność obu podmiotów.
Prezes Zarządu Spółki Atlantis S.A Pani Anna Kajkowska nie uczestniczy w żadnej innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu