menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Emitent powziął wiadomość o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 _5228_ z dnia 12.05.2017 roku ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 23 ZWZ spółki z dnia 27.04.2017 roku .
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu