menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta podstawy prawnej publikacji raportu

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 17.05.2017r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała treść raportu przytoczona poniżej nie ulega zmianie.
Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Emitent powziął wiadomość o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 _5228_ z dnia 12.05.2017 roku ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 23 ZWZ spółki z dnia 27.04.2017 roku .
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu