menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu.


Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a_Nazwa/Nazwisko Osoba blisko związana
PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku
2Powód powiadomienia

a_Stanowisko/status PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Płocku jest osobą blisko związaną następujących osób
pełniących obowiązki zarządcze w spółce ATLANTIS Spółka
Akcyjna w Płocku:
1_Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
2_Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej b_Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a_ Nazwa ATLANTIS Spółka Akcyjna

b_ LEI 259400H4FRMSCZ8HLT61

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla _i_ każdego
rodzaju instrumentu; _ii_ każdego rodzaju transakcji; _iii_ każdej daty; oraz _iv_ każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a_ Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Akcje
Kod identyfikacyjny ISIN: PLATLNT00016

b_Rodzaj transakcji – Nabycie

c_ Cena i wolumen Cena Wolumen
0,63 zł 24.343
d_ Informacje zbiorcze
– Łączny wolumen Łączny wolumen: 24.343
– Cena Cena: 0,63 zł

e_ Data transakcji 20.07.2017 r.

f_ Miejsce transakcji
Rynek Regulowany GPW wpisane jest na listę ostrzeżeń publicznych Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Całość interpretacji prawnej znajduje się na stronie internetowej http://sig.fm/ Zawiadamiająca zakwalifikowała Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie jako Rynek Regulowany w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 wyłącznie z ostrożności. Zdaniem Zawiadamiającej Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie nie wypełnia definicji Rynku Regulowanego w myśl tego rozporządzenia. W szczególności ten Rynek nie wypełnia kryteriów dotyczących braku uznaniowości podczas dokonywania transakcji, wykluczania i zawieszania Spółek oraz wznawiania handlu po przekroczeniu “widełek” itp. Przez to, iż jest to Rynek nie posiadający jasnych, przejrzystych procedur i zasad nie powinien być definiowany jako Rynek Regulowany.
W konsekwencji powyższego rozwiązania przyjęte przez Regulamin Giełdy _odnoszący się do rynku regulowanego_ oraz rozwiązania przyjęte przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu _odnoszący się do wielostronnej platformy obrotu_ nie spełniają w sposób oczywisty wymogów odpowiednio rynku regulowanego czy wielostronnej platformy obrotu w rozumieniu Dyrektywy oraz Rozporządzenia MAR, chociaż są zgodne z Ustawą o obrocie.”

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu