menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.09.2011r do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 16.09.2011r pod sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/022442/11/650 na mocy którego zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 88.200.000 zł

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest następstwem uchwały nr 8 NZW Emitenta z dnia 31.08.2011r