menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 37/2017

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.11.2017r. do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia złożone przez :
Spółkę Patro Invest Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku , Spółkę Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku oraz pana Damiana Patrowicz z dnia 13.11.2017r. w sprawie zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raport.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu