menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z procedurą uzyskania statusu spółki europejskiej

Raport bieżący nr 45/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 oraz 43 /2017 z dnia 30.11.2017r. informuje, że w dniu 08.12.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238 /2017 _5375 _ pod Poz. 45941 , ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady WE nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej Rozporządzenie SE.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu