menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018r.

Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 14 246 348,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14 246 348,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 56,98 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu