menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 6/2018

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.02.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 06.02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. Spółki Damf Invest S.A. z dnia 06.02.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
3. Pana Damiana Patrowicz z dnia 06.02.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu