menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Opłacenie przez obligatariuszy Obligacji serii A i B Emitenta

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2017 oraz nr 52/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie emisji przez Emitenta obligacji serii A oraz obligacji serii B, informuje, że subskrybenci obligacji Emitenta serii A oraz serii B dokonali należytych wpłat na poczet nabycia obligacji.

Emitent informuje, że subskrybent Obligacji serii A Emitenta dokonał wpłaty zgodnie z treścią Warunków Emisji w wysokości 10.000.000,00 zł _dziesięć milionów złotych_ oraz, że subskrybent Obligacji serii B Emitenta dokonał wpłaty zgodnie z treścią Warunków Emisji w wysokości 10.000.000,00 zł _dziesięć milionów złotych_.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonane wpłaty na poczet nabycia Obligacji serii A i B Emitenta zostały dokonane przez obligatariuszy w związku z ujawnieniem w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczającej Obligacje serii A i B _zabezpieczenie opisane w raportach bieżących nr 51/2017 oraz nr 52/2017 z dnia 29.12.2017r._ wzmianki o złożeniu przez Emitenta stosownych wniosków o wpisanie zabezpieczenia. Emitent wyjaśnia, że obligatariusze w związku z ujawnieniem stosownej wzmianki w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczającej przysługujące im świadczenia Emitenta wynikające z obligacji, postanowili dokonać wpłaty kwot tytułem nabycia obligacji serii A i B przed dokonaniem przez Sąd wpisu stosownego zabezpieczenia do księgi wieczystej nieruchomości.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu