menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu bieżącego Nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r.

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. w treści raportu bieżącego informującego o zawarciu dwóch umów pożyczek gotówkowych, w wyniku pomyłki błędnie wskazano wysokość oprocentowania kwoty pożyczek .W treści raportu poinformowano, iż oprocentowanie zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Prawidłowa wartość ustalonego oprocentowania wynosi WIBOR 6M w stosunku rocznym +0,2%. Pozostałe informacje w treści przekazanego raportu pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu