menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta – numer NIP, REGON

Raport bieżący nr 18/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 19.04.2018r., dotyczącego rejestracji połączenie ATLANTIS S.A. _Spółka Przejmująca_ z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost _Spółka Przejmowana_ oraz przyjęcia przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej _SE_, Emitent informuje,iż w dniu 24.04.2018r powziął wiedzę że w dniu 23.04.2018r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został ujawniony numer identyfikacji podatkowej ATLANTIS SE – 5220000743 , REGON-012246565.

Emitent zwraca uwagę, iż ujawniony numer NIP i REGON jest tożsamy z numerem dotychczas identyfikującym spółkę działającą pod firmą ATLANTIS S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu