menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 20/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pani Małgorzaty Patrowicz , Pani Martyny Patrowicz oraz Pana Damiana Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 25 kwietnia 2018 roku. Pani Małgorzata Patrowicz złożyła również rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta z dniem 25.04.2018 roku.
Powód rezygnacji nie został wskazany.
Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Pani Małgorzacie Patrowicz, Pani Martynie Patrowicz oraz Panu Damianowi Patrowicz za wkład jaki włożyli w rozwój spółki oraz dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu