menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd ATLANTIS S.E., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 13.01.2018 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. Termin przekazania raportu kwartalnego, który pierwotnie wyznaczony został na 21 maja 2018 roku, zostanie przeniesiony na 30 maja 2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu