menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., informujące o zbyciu akcji Emitenta oraz o nabyciu akcji Emitenta. Zawiadomienie złożyła Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz Spółka Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie.
Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu