menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Publikacja ogłoszenia w MSiG planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 23.04.2018r oraz 19 /2018 z dnia 24.04.2018r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość , iż w dniu 30.04.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 84 /2018 _5472 _ pod Poz. 18417 , ukazało się ogłoszenie Emitenta w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki wraz z Planem przeniesienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu