menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd spółki ATLANTIS S.E. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r. raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 18.05.2018 r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Norowanych na GPW 2016 w zakresie przedstawienia przez Radę Nadzorczą opinii dotyczącej projektów uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec tego że aktualny skład Rady Nadzorczej niepozwana na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w normalnym zakresie do czasu uzupełnienia jej składu
Emitent informuje, że naruszenie zasad ładu korporacyjnego ma charakter incydentalny.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu