menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2018r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OU
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 14.246.348
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.246.348
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 56,99 %
Udział w liczbie głosów na WZA [%] 96,68 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu