menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.

Załącznik

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu