menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku, w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2018 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w obecnym składzie.
Ponadto Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, dalsze pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.
Pani Martyna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu