menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2018 r., Rada Nadzorcza w dniu 18.06.2018 r. na posiedzeniu postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu
Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu