menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd Atlantis S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OU z siedzibą w Tallinnie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu