menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 47/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.11.2018r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OU
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 14.775.406
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.775.406
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 59,10 %
Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu