menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie wykonania istotnej umowy

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 15.06.2011r. w sprawie zawarcia istotnej umowy z dnia 14.06.2011r. ze spółką AZARACO Ltd. siedzibą w Nikozji na Cyprze, której treść strony modyfikowały dwukrotnie pisemnymi aneksami , informuje, że na skutek transakcji zawartej w dniu 10.01.2012r w wykonaniu powyższej umowy , wypełnione zostały jej postanowienia .

Emitent informuje, że na skutek wykonania umowy z dnia 14.06.2011r., aktualnie posiada łącznie 3.327.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 14,88 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 3.327.000 głosów stanowiących 14,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A. w Warszawie.