menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nr 1/2019

Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie, informuje iż dniu 03.01.2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na wniosek Emitenta podjął Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 3.01.2019roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta do dnia 9.01.2019roku włącznie, celem przeprowadzenia niezbędnych procedur rejestracyjnych w zakresie zmiany kodu ISIN akcji spółki rejestrowanych w KDPW.
Pełna treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu