menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta.Resignation from function held in the Management Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 3/2019

Zarząd spółki Atlantis S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2019r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2019r złożyła rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Anna Kajkowska .
Jednocześnie Emitent informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym powołany zostanie Zarząd spółki planowane jest na dzień 15.01.2019roku. a sytuacja powyższa nie wpłynie negatywnie na bieżącą działalność Spółki.

The Management Board of Atlantis SE headquatered in Tallinn, hereby informs that on January 11, 2019 _with effect at the end of the day_ Ms Anna Kajkowska resigned from the function of the Chairman of the Management Board of the Company. The resignation was handed for presonal reasons.
At the same time, the Issuer informs that the Supervisory Board Meeting, at which the new Management Board will be appointed, is scheduled on January 15, 2019. Aforementioned situation will not affect the current Company activities in a negative manner.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu