menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 4/2019

Emitent ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Damiana Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2019 roku.
Powód rezygnacji nie został wskazany.
Emitent dziękuje Panu Damianowi Patrowicz za wkład jaki włożył w rozwój spółki oraz dotychczasową pracę na rzecz Spółki.
The Issuer ATLANTIS SE headquatered in Tallinn _”Company”_, informs that on January 15, 2019 the Company received written resignation letter of Mr Damian Patrowicz from the function of the Supervisory Board Member as of 15 January 2019. The reason of the resignation was not indicated.
The Issuer would like to thank Mr Damian Patrowicz for his involvement and contribution into the development of the Company.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI