menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012r. – Zmiana

Zarząd spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. w zakresie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011r.

Raport nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. zawierał informację, że

Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 21.03.2012r ( środa).

natomiast powinno być:

Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 20.03.2012r (wtorek).

Pozostałe daty podane w raporcie nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. pozostają bez zmian.