menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.02.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

The Management Board of ATLANTIS SE headquatered in Tallinn, Estonia hereby informs that on February 28th, 2019 the Company received the notification about transactions concluded by a person closely related pursuant to section 19 subsection 1 of the Market Abuse Regulation _the MAR_.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI