menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy. Information for Shareholders

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, iż w dniu 08.04.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie rozwiązania Komitetu Audytu Spółki oraz odwołania jego członków z dniem 08.04.2019.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, Estonia, registry code: 14633855 hereby informs that on April 8, 2019 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions regarding dissolution of the Audit Committee of the Company and recalling all of its members as of 08.04.2019.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI